اطلاعیه در خصوص چک های شهریه

چکهای موسسات مالی و اعتباری و صندوقها پذیرفته نمیشود.

چکها بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی در وجه موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری صادر شود.


شهریه ثابت و متغیر در مقطع کاردانی پیوسته و کارشناسی فنی و مهندسی برای سال تحصیلی 1395-1396

گروه آموزشي شهريه ثابت ( هر نيمسال تحصيلي ) شهريه متغير براي هر واحد درسي (به ريال) شهريه دروس علمي آزمايشگاهي و کارگاهي براي هر ساعت اجرا در هفته شهريه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشي
عمومي پايه نظري اصلي و تخصصي (نظري)
فني و مهندسي 5,343,187 203,550 305,325 373,175 305,325 848,125

تبصره : مبلغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15% نسبت به سال تحصیلی 1394-1395 افزایش خواهد داشت.


شهریه ثابت و متغیر فنی و مهندسی در مقطع کارشناسی ارشد 1396-1395


گروه آموزشي شهريه ثابت ( هر نيمسال تحصيلي ) شهریه متغیر(هر نیمسال تحصیلی) شهريه متغير براي هر واحد درسي (به ريال)
نظری آزمايشگاهي و کارگاهی
فني و مهندسي 7,802,750 1,458,775 3,901,375 4,867,559

تبصره 1 : مبلغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15% نسبت به سال تحصیلی 1394-1395 افزایش خواهد داشت.
تبصره 2 : شهریه دروس علمي در صورت وجود در برنامه آموزشی ، یک و نیم برابر شهريه دروس نظری محاسبه می گردد.


شهریه ثابت و متغیر علوم انسانی در مقطع کاردانی و کارشناسی 1396-1395

گروه آموزشي شهريه ثابت ( هر نيمسال تحصيلي ) شهريه متغير براي هر واحد درسي (به ريال) شهريه دروس علمي آزمايشگاهي و کارگاهي براي هر ساعت اجرا در هفته شهريه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشي
عمومي پايه نظري اصلي و تخصصي (نظري)
علوم انسانی 4,240,625 203,550 305,325 322,287 254,437 848,125

تبصره : مبلغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15% نسبت به سال تحصیلی 1394-1395 افزایش خواهد داشت.


آیین نامه نحوه دریافت شهریه توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفایی

در اجرای بند 12 از ماده9 کلیات آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفایی مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ23/07/1364 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور انسجام بخشی و یکپارچگی در سیاست گذاری و نظارت بر نحوه و میزان شهریه دریافتی از دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفایی و پاسخگویی به ذینفعان،این آیین نامه به اجرا گذاشته می شود.


 صفحات  1  2  3  صفحات