اطلاعیه مهم انتخاب واحد بهمن 1395


تاریخ ثبت : ۰۲-۱۱-۹۵    موضوع : اخبار    امتیاز: 4 از 5  ( مجموع آرا : 3)
بازدید : ۲۳۴

کلیه دانشجویان موظف هستند مبلغ بدهکاری قبلی خود را به همراه چهار میلیون ریال نهایتا تایک روز قبل از بازه انتخاب واحد نقدا واریز نمایند تا امکان انتخاب واحد برایشان فعال گردد در غیر اینصورت واحد مالی هیچگونه مسئولیتی در قبال انجام نشدن انتخاب واحد نخواهد داشت.
کلمات کلیدی : انتخاب واحد ، بهمن95

   پرینت مطلب

ثبت نظر