اطلاعیه شهریه در خصوص حذف و اضافه

اطلاعیه شهریه در خصوص حذف و اضافه


تاریخ خبر : ۲۶-۰۶-۹۶    امتیاز: 5 از 5  ( مجموع آرا : 1)

کلیه دانشجویان موظف هستند مبلغ بدهی،مابقی شهریه خود را  قبل از بازه حذف و اضافه طی دو فقره چک برای ماههای آبان و آذر  تحویل واحد مالی نمایند  تا امکان حذف و اضافه برایشان فعال شود. و یا به صورت نقدی به شماره کارت دانشگاه (6104337909009191) واریز نمایند.

در غیر اینصورت واحد مالی هیچگونه مسئولیتی در قبال مشکلات احتمالی به وجود آمده برای دانشجو نخواهد داشت.
پرتال مالی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری