اطلاعیه انتخاب واحد بهمن 1396

اطلاعیه انتخاب واحد بهمن 1396


تاریخ خبر : ۰۲-۱۱-۹۶    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)

کلیه دانشجویان موظف هستند مبلغ بدهکاری قبلی خود را به همراه پنج میلیون ریال به صورت  علی الحساب نهایتا تایک روز قبل از بازه انتخاب واحد نقدا واریز نمایند تا امکان انتخاب واحد برایشان فعال گردد در غیر اینصورت واحد مالی هیچگونه مسئولیتی در قبال انجام نشدن انتخاب واحد نخواهد داشت
پرتال مالی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری