اطلاعیه پرداخت شهریه

کلیه پرداختها از تاریخ 13/05/1398 فقط از طریق پرتال دانشجویی امکان پذیر می باشد . جهت پرداخت اینترنتی داشتن رمز دوم کارت بانکی الزامی می باشد لذا جهت دریافت رمز دوم کارت بانکی خود اقدام فرمایید تادر پرداخت شهریه و انتخاب واحد ترم جدید دچار مشکل نشوید

                                                                            باتشکر واحد مالی دانشگاه اقبال لاهوری


انتخاب واحد تابستان

کلیه دانشجویان موظف هستند مبلغ بدهکاری قبلی خود را به همراه سه میلیون و پانصد هزار ریال به صورت  علی الحساب نهایتا تایک روز قبل از بازه انتخاب واحد نقدا واریز نمایند تا امکان انتخاب واحد تابستان برایشان فعال گردد.


اطلاعیه

کلیه دانشجویان موظف هستند مبلغ بدهی،مابقی شهریه خود را پرداخت نمایند تا امکان ارزشیابی اساتید و کارت ورود به جلسه  برایشان فعال شود
در غیر اینصورت واحد مالی هیچگونه مسئولیتی در قبال مشکلات احتمالی به وجود آمده برای دانشجو نخواهد داشت.


اطلاعیه حذف واضافه 97

کلیه دانشجویان موظف هستند ،مابقی شهریه خود را  قبل از بازه حذف و اضافه طی دو فقره چک برای ماههای آبان و آذرماه سال 97 تحویل واحد مالی نمایند  تا امکان حذف و اضافه برایشان فعال شود. و یا به صورت نقدی به شماره کارت دانشگاه (6104337909009191) واریز نمایند.

در غیر اینصورت واحد مالی هیچگونه مسئولیتی در قبال مشکلات احتمالی به وجود آمده برای دانشجو نخواهد داشت.


شماره حساب و شماره کارت ملت دانشگاه اقبال لاهوری

1639002030شماره حساب دانشگاه اقبال لاهوری

6104337909009191 شماره کارت دانشگاه اقبال لاهوری

داشتن کد شناسه جهت واریز نقدی  الزامی می باشد و جهت دریافت  شناسه دانشجو به پرتال مالی مراجعه فرمایید


انتخاب واحد مهر ماه 97


کلیه دانشجویان موظف هستند مبلغ بدهکاری قبلی خود را به همراه پنج میلیون ریال به صورت  علی الحساب نهایتا تایک روز قبل از بازه انتخاب واحد نقدا واریز نمایند تا امکان انتخاب واحد برایشان فعال گردد.


کارت ورود به جلسه تابستان

کلیه دانشجویان موظف هستند مبلغ بدهی،مابقی شهریه خود را پرداخت نمایند تا امکان دریافت کارت ورود به جلسه برایشان فعال شود (داشتن کارت ورود به جلسه امتحانی مهمور به مهر امور مالی الزامی می باشد)
در غیر اینصورت واحد مالی هیچگونه مسئولیتی در قبال مشکلات احتمالی به وجود آمده برای دانشجو نخواهد داشت.


انتخاب واحد تابستان 97

کلیه دانشجویان موظف هستند مبلغ بدهکاری قبلی خود را به همراه دو میلیون و پانصد هزار ریال  به صورت  علی الحساب نقدا واریز نمایند تا امکان انتخاب واحد تابستان برایشان فعال گردد .در ضمن مبلغ مابقی شهریه تابستان پس از انتخاب واحد به صورت نقدی و یا با یک فقره چک تا پایان مرداد ماه 97 پذیرفته می شود.


اطلاعیه حذف و اضافه

کلیه دانشجویان موظف هستند مبلغ بدهی،مابقی شهریه خود را  قبل از بازه حذف و اضافه طی دو فقره چک برای ماههای فروردین و اردیبهشت سال 97 تحویل واحد مالی نمایند  تا امکان حذف و اضافه برایشان فعال شود. و یا به صورت نقدی به شماره کارت دانشگاه (6104337909009191) واریز نمایند.

در غیر اینصورت واحد مالی هیچگونه مسئولیتی در قبال مشکلات احتمالی به وجود آمده برای دانشجو نخواهد داشت.اطلاعیه انتخاب واحد بهمن 1396

کلیه دانشجویان موظف هستند مبلغ بدهکاری قبلی خود را به همراه پنج میلیون ریال به صورت  علی الحساب نهایتا تایک روز قبل از بازه انتخاب واحد نقدا واریز نمایند تا امکان انتخاب واحد برایشان فعال گردد در غیر اینصورت واحد مالی هیچگونه مسئولیتی در قبال انجام نشدن انتخاب واحد نخواهد داشت


 صفحات  1  2  3  صفحات