اطلاعیه حذف و اضافه

اطلاعیه حذف و اضافه


تاریخ خبر : ۲۵-۱۱-۹۶    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)

کلیه دانشجویان موظف هستند مبلغ بدهی،مابقی شهریه خود را  قبل از بازه حذف و اضافه طی دو فقره چک برای ماههای فروردین و اردیبهشت سال 97 تحویل واحد مالی نمایند  تا امکان حذف و اضافه برایشان فعال شود. و یا به صورت نقدی به شماره کارت دانشگاه (6104337909009191) واریز نمایند.

در غیر اینصورت واحد مالی هیچگونه مسئولیتی در قبال مشکلات احتمالی به وجود آمده برای دانشجو نخواهد داشت.

پرتال مالی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری