انتخاب واحد مهر ماه 97

انتخاب واحد مهر ماه 97


تاریخ خبر : ۰۶-۰۶-۹۷    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)


کلیه دانشجویان موظف هستند مبلغ بدهکاری قبلی خود را به همراه پنج میلیون ریال به صورت  علی الحساب نهایتا تایک روز قبل از بازه انتخاب واحد نقدا واریز نمایند تا امکان انتخاب واحد برایشان فعال گردد.
پرتال مالی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری