شماره حساب و شماره کارت ملت دانشگاه اقبال لاهوری

شماره حساب و شماره کارت ملت دانشگاه اقبال لاهوری


تاریخ خبر : ۰۶-۰۶-۹۷    امتیاز: 3 از 5  ( مجموع آرا : 2)

1639002030شماره حساب دانشگاه اقبال لاهوری

6104337909009191 شماره کارت دانشگاه اقبال لاهوری

داشتن کد شناسه جهت واریز نقدی  الزامی می باشد و جهت دریافت  شناسه دانشجو به پرتال مالی مراجعه فرمایید
پرتال مالی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری