اطلاعیه حذف واضافه 97

اطلاعیه حذف واضافه 97


تاریخ خبر : ۲۴-۰۶-۹۷    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)

کلیه دانشجویان موظف هستند ،مابقی شهریه خود را  قبل از بازه حذف و اضافه طی دو فقره چک برای ماههای آبان و آذرماه سال 97 تحویل واحد مالی نمایند  تا امکان حذف و اضافه برایشان فعال شود. و یا به صورت نقدی به شماره کارت دانشگاه (6104337909009191) واریز نمایند.

در غیر اینصورت واحد مالی هیچگونه مسئولیتی در قبال مشکلات احتمالی به وجود آمده برای دانشجو نخواهد داشت.
پرتال مالی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری