اطلاعیه

اطلاعیه


تاریخ خبر : ۰۱-۰۳-۹۸    امتیاز: 5 از 5  ( مجموع آرا : 1)

کلیه دانشجویان موظف هستند مبلغ بدهی،مابقی شهریه خود را پرداخت نمایند تا امکان ارزشیابی اساتید و کارت ورود به جلسه  برایشان فعال شود
در غیر اینصورت واحد مالی هیچگونه مسئولیتی در قبال مشکلات احتمالی به وجود آمده برای دانشجو نخواهد داشت.
پرتال مالی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری