انتخاب واحد تابستان

انتخاب واحد تابستان


تاریخ خبر : ۱۳-۰۴-۹۸    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)

کلیه دانشجویان موظف هستند مبلغ بدهکاری قبلی خود را به همراه سه میلیون و پانصد هزار ریال به صورت  علی الحساب نهایتا تایک روز قبل از بازه انتخاب واحد نقدا واریز نمایند تا امکان انتخاب واحد تابستان برایشان فعال گردد.
پرتال مالی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری