انتخاب واحد تابستان


تاریخ ثبت : ۱۳-۰۴-۹۸    موضوع : اخبار    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)
بازدید : ۱۵۱۶

کلیه دانشجویان موظف هستند مبلغ بدهکاری قبلی خود را به همراه سه میلیون و پانصد هزار ریال به صورت  علی الحساب نهایتا تایک روز قبل از بازه انتخاب واحد نقدا واریز نمایند تا امکان انتخاب واحد تابستان برایشان فعال گردد.
کلمات کلیدی : تابستان ، انتخاب واحد ، سه میلیون و پانصد هزار ریال

   پرینت مطلب

ثبت نظر