اطلاعیه انتخاب واحد بهمن 1396


تاریخ ثبت : ۰۲-۱۱-۹۶    موضوع : اخبار    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)
بازدید : ۲۰۳۲

کلیه دانشجویان موظف هستند مبلغ بدهکاری قبلی خود را به همراه پنج میلیون ریال به صورت  علی الحساب نهایتا تایک روز قبل از بازه انتخاب واحد نقدا واریز نمایند تا امکان انتخاب واحد برایشان فعال گردد در غیر اینصورت واحد مالی هیچگونه مسئولیتی در قبال انجام نشدن انتخاب واحد نخواهد داشت


   پرینت مطلب

ثبت نظر